PUBLICITATE

INFORMARE SC COMPANY AGREGAT SRL

 

Această informare este efectuată de SC COMPANY AGREGAT ARAD, cu sediul în Arad, Str. Renașterii, nr. 92-94, jud. Arad, înmatriculată la ORC Arad sub nr. J02/1259/2006, CUI 18832458, tel. , ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Ape „Crișuri” – Oradea, aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de carieră/  extracție/ EXPLOATAREA RESURSEI DE GRESIE CUARȚOASĂ localizat în cariera Chiciora, comuna Târnova, jud Arad.

Această investiție este existentă.

Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta temporar următoarele ape uzate: exclusiv ape folosite la umectare, ce se vor evacua prin absorbție în roca utilă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa [email protected], persoană de contact Sentes Laurențiu, tel. 0757 566 132, după data de 09.12.2019.

 

 

Critic Arad, 9 decembrie 2019 7:00