ADVERTORIAL

LAGUNA TRANSMAR SRL – Anunț începere proiect: „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19

LAGUNA TRANSMAR S.R.L. anunta lansarea proiectului cu titlul ”GRANT CAPITAL DE LUCRU” proiect nr. RUE 2381 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG. nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 25.01.2021 – 25.01.2022.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19.

Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 217,804.36 (valoarea totala) din care: 189395.10 lei grant si 28409.26 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

Critic Arad, 26 ianuarie 2021 5:21

laguna2
https://centaur.ag/wps/antibiotics/