marți, ianuarie 31, 2023

Mai multe centre de vaccinare din municipiu vor fi desființate. Spațiile revin la destinația anterioară

Din cauza numărului scăzut de solicitări privind vaccinarea împotriva COVID-19, mai multe centre de vaccinare din municipiu vor fi desființate iar spațiile revin la destinația anterioară. Această decizie urmează a fi luată în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Arad din 27 01 2022.

Proiectul de hotărâre supus aprobării prevede că:

Art. 1. Se aprobă revenirea la destinația anterioară din structuri medicale – centre de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de Municipiul Arad, a următoarelor spații:
1. imobilul situat în Arad, str. Codrului, nr. 4/2 – Cinematograf Solidaritatea, care revine în administrarea Centrului Municipal de Cultură Arad;
2. imobilul situat în Arad, Calea Timișorii, nr. 39 – Centru de zi pentru vârstnici Aradul Nou, care revine în administrarea Direcției de Asistență Socială Arad;
3. imobilul situat în Arad, str. Predeal, nr. 8A – Sală de sport;
4. imobilul situat în Arad, str. Crinului, nr. 16 – Centru de zi pentru vârstnici Micalaca, care revine în administrarea Direcției de Asistență Socială Arad.

Art. 2. Odată cu revenirea la destinația inițială a acestor spații, se vor modifica corespunzător și Contractul de administrare cu nr. 73471/21.11.2013 încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Arad, Contractul de administrare cu nr. 27024/16.04.2020 încheiat cu Direcția de Asistență Socială Arad și Contractul de administrare cu nr. 78864/24.11.2017 încheiat cu Centrul Municipal de Cultură Arad, sens în care se vor încheia ulterior acte adiționale la aceste contracte privind revenirea la destinația anterioară a acestora.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură Arad, Direcția de Asistență Socială Arad și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Ultimele Știri

Related news