PLEDOARII

Ordonanța privind Pensiile militare – un dezastru anticonstituțional

 

Demantelarea  structurilor de apărare, ordine publică și siguranță națională ale României a fost finalizată prin adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care amputează prevederile legale privind pensiile militare. Putem afirma că acest Guvern s-a înscris pe lista neagră a guvernelor care au provocat unele din cele mai mari dezastre pentru Statul Român, în perioada postdecembristă.

Din analiza succintă a art.VII din această OUG care modifică  3 articole din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat putem constata următoarele:

1) La art.3 din Lege se adaugă 2 noi aliniate care definesc termenii de soldă/salariu net și pensie militară netă. Textul nu face decât să ușureze înțelegerea  următoarelor modificări la lege.

2) Art 59 din Legea nr.223/2015 privitor la indexarea pensiilor militare se modifică. La indexare nu se va mai lua în calcul  50% din creșterea reală a căștigului salarial mediu brut realizat.

Această prevedere este clar anticonstituțională. Toate pensiile din România, inclusiv cele publice, se indexează atât cu rata medie anuală a inflației cât și cu 50% din creștera câștigului salarial mediu brut.

Această discriminare flagrantă  încalcă art 16(1) din Constituție. Nu se pot justifica în niciun fel diferențele de tratament între pensiile militare și celelalte categorii de pensii. Legea pensiilor publice din 2010 care reglementează inclusiv posibilitatea introducerii unor pensii „ocupaționale “ (așa cum sunt pensiile militarilor) are rolul de reglementare cadru, ale cărei principii ar trebui să guverneze toate celelalte categorii de pensii.

Am convingera că această prevedere va fi declarată neconstituțională. Sper ca acest lucru să se întâmple până la data de 15.09.2017, data intrării în vigoare a acestei făcături.

3) Articolul 60 din legea nr.223/2015 care se referea la actualizarea pensiilor militare este abrogat iar în noul text se introduce o prevedere prin care se limitează  cuantumul net al pensiei la nivelul mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei.

Eliminarea posibilității de actualizare a pensiilor militare produce încă o discriminare  a militarilor comparativ cu cei din sistemul public de pensii. Exemplul cel mai recent îl costituie recenta majorare a punctului de pensie, de la 928 lei la 1000 lei, majorare care nu li s-a aplicat și militarilor. Aceasta în condițiile în care pensiile militare aflate în prezent în plată, înainte de 01.01.2016, sunt calculate pe același principiu ca și pensiile publice.  Pot afirma acest fapt raportându-mă la propria mea pensie care nu a fost încă recalculată potrivit Legii nr.223/2016 și care are cuantumul exprimat în puncte de pensie. Cu toate acestea, punctul de pensie a rămas neschimbat. Este adevărat că, potrivit Legii nr.223/2015, pensiile militare au fost scoase de sub incidența Legii pensiilor publice.

În condițiile în care, prin Programul de Guvernare, s-a prevăzut majorarea în continuare a punctului de pensie prin care, practic, se face o actualizare a pensiilor, desființarea posibilității de actualizare a pensiilor militare este încă o prevedere neconstituțională a acestei Ordonanțe de Urgență.

Am asistat în ultimele zile la o  campanie furibundă și profund nedreaptă împotriva pensiilor militare și îmi asum să mă refer la câteva dezinformări și neadevăruri promovate în mass-media, inclusiv  de oficiali  ai statului.

Doamna Olguța Vasilescu afirma că, prin actualizare, pensiile militare au crescut substanțial. Să înțelegem că salariile militarilor au crescut cu ceva în ultimii ani? Nu am cunoștiință de așa ceva. Pensiile militare aflate în plată după anul 2011, când au fost recalculate pe aceleași principii cu pensiile publice (în funcție de contributivitate), au fost majorate la fel cu celelalte pensii, prin indexare cu indicele de inflație și, parțial, 50% din creșterea salariului mediu.

Toate exemplele de pensii speciale uriașe aparțin unor magistrați care au cumulat și alte funcții, cum sunt câțiva care s-au pensionat din postura de directori de penitenciare. Aceștia, ca și magistrații militari, au cumulat venitul  de magistrat  cu cel de militar și s-a ajuns astfel la sume astronomice. Este clar că în aceste situații și în alte cazuri de pensii ce depășesc pragul de 20.000 lei, au fost obținute prin fraudă. Ele trebuie desființate prin hotărâri judecătorești care să probeze manoperele frauduloase prin care s-au acordat venituri uriașe unor persoane în luna sau perioada luată în calcul la stabilirea pensiei.

Toate calculele pensiilor din toate categoriile au în vedere veniturile brute realizate de cei în cauză.

De aceea este  inexplicabil ca, pentru militari să se folosească veniturile lunare nete. Încă o discriminare și,  ca o consecință, încă o prevedere neconstituțională. Aceasta cu atât mai mult cu cât pensile militare, majoritatea mai mari de 2.000 lei,  sunt supuse impozitării. Asistăm așadar la o dublă impozitare mascată.

Se ignoră cu bună știință datele furnizate de ministerele interesate, în care pensia medie nu depășește 3000-4000 lei /lună și se insistă până la saturație pe cele câteva cazuri de pensii frauduloase. Propaganda deșănțată duce cu gândul la interese străine statului nostru. Se pare că unii, așa-ziși formatori de opinie, sunt în slujba unor cercuri oculte sau, mai grav,  pur și simplu nu știu ce fac.

Dincolo de impactul acestei ordonanțe pentru cei care încă nu au cerut trecerea în rezervă pe motiv de pensionare, structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională sunt supuse unui atac fără precedent în istoria postdecembristă. Ultimii rămași în sistem, cu vechime apropiată de limita de pensionare (20 ani), vor părăsi serviciul până la data intrării în vigoare a OUG adică 15.09.2017.

Deficitul de personal cu pregătire și experiență la nivelul cerințelor impuse de situația extrem de dificilă în care se află România, va atinge cote de avarie. Acesta nu poate fi refăcut decât în minim 10 ani.

Încadrările din sursă externă costituie o soluție falimentară, care satisface numai clientela politică.

La penitenciare, de exemplu, deficitul de personal a ajuns de nesuportat. În prezent nu se mai pot acorda concediile legale de odihnă iar numărul orelor suplimentare a depășit orice închipuire. Sindicatele din acest sistem au demarat proteste care  se vor accentua în perioada următoare. Colac peste pupăză, Ordonanța de majorare cu 15% a salariilor din M.A.I  nu se aplică și la penitenciare, lucru de o absurditate evidentă.

Toată mascarada și balamucul create în jurul pensiilor militare, amestecate cu cele speciale, ocolește adevărata cauză a exodului  de personal din aceste structuri. Legea nr.223/2015 blochează  posibilitatea ca militarii să obțină o majorare a pensiei în raport cu vechimea suplimentară  acumulată prin prelungirea activității până la limita vârstei standard de pensionare (60 ani). Principiul contributivității încurajează salariații să prelungească perioada activă în consens cu tendința generală de creștere a vârstei de pensionare. Legea menționată acționează în sens invers, împingând militarii la pensie cu mult înainte de vârsta standard, prevăzută în același text controversat. Aici trebuie intervenit și nu în direcția  luată prin această OUG care nu conduce decât la un dezastru în structurile militare, haos, confuzie și amăgire în rândul populației, mai ales a celor cu pensii și venituri la limita sărăciei.

Toată această situație ar putea fi îndreptată doar de Curtea Constituțională ca un ultim refugiu al dreptății și legalității care ar trebui să guverneze activitatea  instituțiilor statului român.

Marin Bucur, 7 august 2017 7:15