ȘTIRI

PETIȚIE pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind ACHIZIȚIILE PUBLICE deschisă de oamenii de afaceri din Arad

 

Initiator petitie: S.C. INTECO HOLDING S.R.L. – Arad

Domeniu de activitate al initiatorului: Construcții

Petiție pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Susținem emiterea unei Ordonanțe, care să completeze Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în sensul da a se stabili în sarcina autorității contractante obligația legală de a menționa expres, în orice Acord Cadru și/sau Contract de Achiziție Publică ajustarea prețului și condițiile de aplicare a acesteia, raportat la următoarele argumente:

1. In privința Acordurilor Cadru și a Contractelor de Achiziție Publică, cu precădere, pe segmentul Construcții, au fost înregistrate fluctuații semnificative de preț în ceea ce privește materiile prime și materiale licitate, de la data transmiterii ofertei financiare, până la momentul achiziționării efective a acestora de către Prestatorul de servicii, în vederea punerii în operă;

2.Acordurile Cadru, precum și Contractele de Achiziție Publică, ca regulă, prevăd clauze ce interzic ajustarea prețului, deși aceasta este imperios necesară, în lumina celor expuse mai sus, în vederea asigurării eficienței economiei de piață;

3.Principalele societăți comerciale din domeniul construcțiilor s-au confruntat cu situația de a participa la licitație, de a adjudeca lucrarea, insă de a începe efectiv executarea lucrării după doi ani de la participarea la licitație insă, in condițiile existenței fluctuațiilor de prețuri, societățile comerciale sunt puse in situația de a nu putea finaliza lucrarea.

4.Exemple concludente, care atestă fluctuațiile semnificative de preț a materiei prime: in cazul bitumului rutier 50/70, prețul unitar a înregistrat o creștere semnificativă, in octombrie 2016 prețul fiind de 1.050 lei/tona, pentru ca in martie 2017 prețul să fie de 1.450 lei/tonă, astfel in mai puțin de 6 luni, prețul/unitate a crescut cu 38%.  Mergând mai departe cu analiza prețurilor, arătăm că in cazul bitumului rutier, dacă in octombrie 2016 prețul a fost de 1.050 lei/tona, in septembrie 2018 prețul a fost de 2.225 lei, prin urmare, in decursul a doi ani prețul s-a dublat, fiind inregistrată o creștere de 112%.

Cazul mai sus arătat nu este unul particular, si in situația carburantului prețul a inregistrat fluctuații semnificative astfel, în septembrie 2016 prețul la motorină a fost de 3,993 lei/litru, ori în luna mai a anului 2018, prețul a fost de 4.571 lei/litru iar tendința este in continuare de creștere a prețului/litru.

Actuala reglementare: Legea 98 din 2016 privind achizițiile publice, la art. 221, prevede, în mod limitativ și fără a lua în considerare dinamica economiei de piață, a cererii și ofertei, condițiile în care poate fi ajustat prețul stipulat în Acordul Cadru, ori, în  Contractul de Achiziție Publică.

Obiectivul petitiei:  Prin semnarea prezentei petiții susțineți completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice in vederea obligării autorității contractante de a menționa expres in Acord Cadru și/sau Contract de Achiziție Publică ajustarea prețului și condițiile de aplicare a acesteia.

SEMNEAZĂ PETIȚIA AICI

 

 

 

Critic Arad, 29 octombrie 2018 10:56