sâmbătă, octombrie 1, 2022

Procedura pentru atribuirea contractului de salubrizare în Zona 1 (inclusiv în municipiu) este suspendată. RETIM a contestat mai multe prevederi ale documentației

A expirat termenul limită pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în județul Arad din Zona 1, chiar dacă nu s-a ajuns până în această fază întrucât mai multe prevederi ale documentației au fost contestate și, astfel, procedura a fost suspendată.

 

Anumite prevederi din documentația de atribuire (inclusiv din Caietul de sarcini), se pare, că au fost contestate de către actualul operator, Retim Ecologic Service S.A iar decizia CNSC încă nu a fost emisă.

100 de obiecțiuni cuprinde contestația formulată,

principalele nemulțumiri fiind cu privire la actualizarea planului tarifar, penalități, costuri suplimentare în sarcina operatorului etc.

Mai mult, Retim solicită introducerea de sancțiuni pentru beneficiarii serviciului, persoane fizice, care nu respectă regulile de colectare separată.

Chiar Decizia CNSC cu privire la documentația de atribuire ar putea fi contestată, fie de ADISGD, fie de Retim,

ceea ce presupune un parcurs pe calea instanțelor judecătorești și un termen incert pentru finalizarea procedurii. Sperăm doar să ne găsească pregătiți data de 23 aprilie 2023 când expiră contractul actual.

Contractul de Delegare prin Concesiune nr. 1.603/24.10.2017, încheiat între S.C. Retim Ecologic Service S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad (ADI SIGD), în numele unităților administrativ-teritoriale din Zona 1 – Arad, zonă din care face parte și Municipiul Arad, încetează în aprilie 2023.

Aria administrativă a județului Arad – zona I Arad, cuprinde:

municipiul Arad, orașele Curtici, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana și comunele Covăsînț, Dorobanți, Felnac, Fântânele, Frumușeni, Iratoșu, Livada, Macea, Peregu Mare, Secusigiu, Semlac, Șagu, Șeitin, Șiria, Șofronea, Vinga, Vladimirescu, Zădăreni, Zimandu Nou.

Documentația de atribuire în cadrul noii proceduri de achiziție cuprinde:

fișa de date, fișa privind stabilirea factorilor de evaluare și a ponderii alocate acesteia, caietul de sarcini pentru procedura de atribuire, fluxul deșeurilor pentru procedura de atribuire a contractului de delegare (colectare și transport), formularele pentru procedura de atribuire a contractului, respectiv modelul contractului de delegare.

Cantitatea estimată

pentru primul an de operare de deșeuri menajere care urmează a fi colectată din zona delegată este de circa 105.785 tone/an, dintre care 89.411 tone/an în mediul urban și 16/374 tone/an în mediul rural.

Printre condițiile specificate în caietul de sarcini putem observa și anumite activități care nu au fost întru totul respectate anii anteriori de către operatorul de salubrizare RETIM, conform  caietului de sarcini:

„Se va asigura colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale; se va asigura colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe din deșeurile municipale; se va asigura colectarea separată a Deșeurilor periculoase provenite din gospodării de la utilizatorii casnici prin campanii de colectare periodice.

Se vor colecta in sistem „la cerere”, de la utilizatorii care solicita acest serviciu, următoarele tipuri de deșeuri: deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; deșeurile verzi provenite din parcuri și grădini (iarba, frunze, crengi, resturi vegetale etc); deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă de la toți utilizatorii.

Se vor colecta in sistem de aport voluntar în urma campaniilor de informare si conștientizare următoarelor tipuri de deșeuri: deșeurile periculoase provenite din gospodării (exemplificate in Regulamentul serviciului de salubrizare) – Campanii semestriale în mediul urban și anuale în mediul rural, deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă – Semestrial in mediul urban si anual in mediul rural, Deșeuri textile de la utilizatorii casnici (exemplificate in Regulamentul serviciului de salubrizare)- Campanii semestriale în mediul urban și anuale în mediul rural.

Se vor colecta deșeurile abandonate pe domeniul public al UAT-urilor din zona de colectare deservită, inclusiv anvelopele uzate, in conformitate cu prevederile Art. 4 alin 5 din Legea 101/2006. Continuitatea prestării serviciului de colectare și transport, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale”.

Criteriul de atribuire – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

Conform procedurii de selecție, va fi desemnată câștigătoare oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și care aplică cel mai bine pe cerințele specificate în caietul de sarcini.

Valoarea estimată a contractului este de  575.597,621 RON, iar perioada pentru asigurarea continuă a serviciului este de 96 de luni.

 

 

Ultimele Știri

Related news