NAȚIONAL

Foștii parlamentari își încasează pensiile „nesimțite” începând cu luna august

 

Peste 600 de foşti parlamentari vor primi, începând din luna august, pensii speciale. Un singur mandat le va aduce  1.500 de lei, iar cine are peste 12 ani vechime în Senat sau în  Camera Deputaţilor câştigă aproape 5.000 de lei în plus faţă de pensia calculată în funcţie de vârstă şi contribuţia socială.

Pensiile speciale ale parlamentarilor au fost reglementate prin Legea 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, promulgată prin decret preșidențial, nr. 1071/23.12.2015 și publicat în Monitorul Oficial nr.975/2015. Această  lege a introdus un capitol separat pentru “Indemnizaţia pentru limită de vârstă”.

În Monitorul Oficial nr. 125 din 17 februarie 2016  a fost publicată Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată.

Astfel, potrivit noii legi, deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sau ale vârstei standard reduse în conformitate cu prevederile aceleaşi legi sau ale altor legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la indemnizaţie pentru limită de vârstă, dacă nu sunt realeşi pentru un nou mandat.

Deputaţii şi senatorii beneficiază de indemnizaţia pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare.

Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.

Pentru mandate incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă se calculează proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de un mandat parlamentar.

Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum şi cu orice alte venituri realizate.

Nu beneficiază de indemnizaţia pentru limită de vârstă deputaţii şi senatorii care au fost condamnaţi definitiv pentru comiterea, în calitate de deputat sau senator, a unei infracţiuni de corupţie prevăzute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României.

De indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută de noua lege, şi în aceleaşi condiţii, beneficiază şi deputaţii şi senatorii care au avut anterior intrării în vigoare a prezentei legi calitatea de parlamentar.

În România, de spensii speciale mai beneficiază și judecătorii Curții Constituționale.

Parlamentarii au încercat să instituie acelaşi tip de pensii speciale şi pentru aleşii locali, dar proiectul a fost respins de două ori de Curtea Constituţională.

Sasha Romanov, 31 iulie 2016 9:21

https://centaur.ag/wps/antibiotics/