marți, martie 21, 2023

Proiect pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 38 de unități de învățământ din municipiu

Ministerul Educației a lansat apelul competitiv de proiecte pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat din Componenta C15: Educație. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 19 martie 2023, ora 23.59.

În acest context, proiectul de hotărâre privind „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad” și a cheltuielilor aferente acestuia este pe ordinea de zi a ședinței CLM de joi, 16 martie. Astfel, 38 de unități de învățământ preuniversitar și unități conexe aflate în administrarea Municipiului Arad vor fi beneficiarii acestei finanțări.
Valoarea totală a proiectului

este în cuantum de 40.260.704,66 lei, la care se adaugă TVA 7.649.533,88 lei, respectiv 47.910.238,54 lei cu TVA inclus. Sumele reprezentând eventualele cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad.

Date generale despre proiect

Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de
învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad” vizează creșterea calității infrastructurii educaționale din municipiul Arad și implicit îmbunătățirea procesului educațional în ansamblu, prin asigurarea unor condiții optime atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.

Proiectul propus cuprinde 38 de unități de învățământ preuniversitar și unități conexe aflate în administrarea Municipiului Arad și a fost elaborat pe baza analizei de nevoi întocmite conform Ghidului solicitantului și avizate de Inspectoratul Școlar Județean Arad.

Prin proiect se propune achiziționarea următoarelor tipuri de dotări:
  • echipamente digitale pentru laboratoarelor de informatică
  • echipamente digitale pentru sălile de clasă
  • mobilier și materiale didactice pentru sălile de clasă
  • mobilier pentru laboratoarele de științe
  • echipamente digitale pentru laboratoarele de științe
  • mobilier, materiale sportive, echipamente digitale pentru cabinetele școlare (inclusiv cabinete de asistență psiho-pedagogică și săli de sport)
  • materiale și echipamente de specialitate pentru atelierele de practică
  • echipamente digitale pentru atelierele de practică
Lista unităților de învățământ și a unităților conexe sprijinite cu dotările corespunzătoare și valorile alocate pentru acestea:
Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news