ȘTIRI

RIS TRANSHOLDING SRL – ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT: „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

 

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

ANUNT DE INCEPERE PROIECT

„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Numele beneficiarului: SC RIS TRANSHOLDING SRL
Contract de finantare : nr. M2-2587 din 09.12.2020
Obiectul contractului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru
capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi
pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și Agenției pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare.

Valoarea totala a proiectului (RON) = 229.290,45 RON din care:
Valoare grant nerambursabil (RON) = 199.383,00 RON
Valoare cofinanțare (RON ) = 29.907,45 RON

Data începerii proiectului: 21.12.2020 (momentul plății ajutorului financiar către beneficiar)
Data finalizării proiectului: 19.06.2021 (se calculeaza 180 zile)
Durata contractului: 1 an , incepanda cu data de 17.12.2020

Proiect cofinantat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 3 –– Sprijinirea IMM-urilor ca
reacție la pandemia COVID -19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește
pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Acțiunea 3.1.1.
Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Date de contact:
SC RIS TRANSHOLDING SRL
SEBIS, STR MURESULUI, NR 2, JUD ARAD
TEL: 0743862769 / 0752197939
E-mail: [email protected], [email protected]

Critic Arad, 21 decembrie 2020 3:37

anunt