PUBLICITATE

SC RIS TRANSHOLDING SRL – ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT: „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

 

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

SC RIS TRANSHOLDING SRL, cu sediul in Sebis, str Mureului, nr 2, jud Arad, inregistrata la ONRC Arad sub numarul J2/1915/2017, CUI: RO38420699, anunta finalizarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect nr RUE 2587 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu
Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 17.12.2020.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activitatii societatii SC RIS TRANSHOLDING SRL sub forma de grant pentru capital de lucru in conformitate cu prevederile legislative ale masurii.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
– menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de
minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea totala a proiectului (RON) = 229.290,45 RON din care:
Valoare grant nerambursabil (RON) = 199.383,00 RON
Valoare cofinanțare (RON ) = 29.907,45 RON

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Date de contact:
SC RIS TRANSHOLDING SRL
SEBIS, STR MURESULUI, NR 2, JUD ARAD
TEL: 0743862769 / 0752197939
E-mail: [email protected], [email protected]

Articol asociat:

RIS TRANSHOLDING SRL – ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT: „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Critic Arad, 14 iunie 2021 8:42

RIS_ANUNT
https://centaur.ag/wps/antibiotics/