INVESTIGATII

[ACTUALIZARE] Arădeanul care a fost amendat pentru că îi lătra CÂINELE la lună A CÂȘTIGAT procesul cu POLIȚIA LOCALĂ

 

Korponai Emeric, arădeanul care are o casă pe strada Țepeș Vodă și care, în noiembrie anul trecut, a fost amendat de polițistul local Motrea Marin, cu suma de 700 de lei, pentru că… pur și simplu câinele chiriașului său lătra la lună a câștigat – cum era și firesc, de altfel – acțiunea în instanță prin care a contestat legalitatea procesului-verbal.

Întreaga „tevatură” o puteți citi sub titlul inițial, publicat de noi în 24 noiembrie, 2018. Procesul în Instanță s-a derulat pe parcursul a 4 luni, iar soluția pe care dat-o Judecătoria Arad  este următoarea:

„Admite plângerea contravenţională formulată de petentul Korponai Emeric în contradictoriu cu intimatul Municipiul Arad şi anulează procesul verbal de contravenţie seria PL nr. 0030499/09.11.2018. Obligă intimatul la plata către petent a cheltuielilor de judecată în sumă de 377 lei. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Arad.”

 

 

………………………………………………..

[TITLUL INIȚIAL] (24 noiembrie, 2018) Un POLIȚIST LOCAL din Arad înțelege PATRIOTISMUL mult mai prost decât prevede legea: a amendat cu 700 de lei un UNGUR de pe ȚEPEȘ VODĂ pentru că i-a lătrat câinele la lună… și nici măcar nu era câinele (unguru)lui!

Oare pentru că-i ungur (Korponai îl cheamă), iar el, purtător de nume cu rezonanțe legionare (Motrea Marin) plus uniformă de „milițean” aproape adevărat, n-avea cum (arhetipal vorbind, în termenii lui Carl Gustav Jung sau Sigmund Freud… care cum vreți) să admită insolența dușmanului care, pe lângă că stă pe strada care poartă numele lui ȚEPEȘ VODĂ ÎNSUȘI, mai are și câine care – fii atent aici obrăznicie de bozgor! – mai și latră?!
Că alt motiv, pe bune, „în temeiul legii” (cum ar zice domnul ministru al Justiției) nu vei găsi în textul care – bă române, cum îți faci tu limba în care urăști de rușine! -, cu majuscule la fiecare literă, îl amendează pe un om căruia-i latră câinele la lună.
Mai punem că proprietarul câinilor (că-s 3, de fapt) – crescuți în condiții chiar mai umane decât mulți dintre agenții de la Poliția Locală Arad… în puii mei (avem dovezi) – este cu totul altul decât cel amendat?!

Noi am vorbit DESPRE VECINI cu omul ai cui sunt câinii 

În 2 noiembrie o fi fost lună plină, iar în românul Motrea ceva și-o fi făcut efectul mai tare decât chiar haina de polițist local. L-a amendat pe un ungur pe care nu-l cunoștea pentru că un câine care nu era al lui lătra la un vecin ciudat.
Nu mai puțin de 7 zile i-au trebuit „agentului constatator” să întocmească procesul-verbal următor:

„Am trei câini pe care îi cresc de pui, în condițiile legii – am toate actele pe ei” – povestește omul care – ai să râzi! – e român… deci „o luat țeapă legionarul” și la faza cu „inima”. „Casa aceasta e închiriată, iar eu plătesc chirie unui om în condițiile unui contract. Am vecini. Printre alți vecini, am unul care e ceva șef la Petrom… sau ceva de genul ăsta. Vecinul are și soție, și copil, dar nici soția, nici copilul lui nu au reclamat vreodată câinii… care chiar plac restului vecinilor. Fie vorba între noi, ca vecini, de vecinul meu de la Petrom nu-i place la nimeni de pe stradă pentru că nici el nu place pe nimeni de pe stradă… E tot timpul morocănos și nu salută pe nimeni… probabil că de aceea îl și latră câinii… nu numai câinii mei… puteți verifica. A reclamat de mai multe ori până acum că nu poate dormi noaptea, mai ales când e lună plină, pentru că unul dintre cei trei câini latră. Polițiștii locali și alte organe au venit să îmi facă control de mai multe ori, dar le-am prezentat actele, câinii, casa… tot ce au dorit ei, și au declarat că sunt în limitele legii cu acești trei câini…” – se destăinuie ADEVĂRATUL om cu câinii de pe „Țepeș Vodă”.
Care om, bineînțeles, a contestat amenda… iar dacă va fi proces, o să fie unul la care o să râdem și mai mult.

Din textul polițiștului local Motrea Marian reiese, clar, că are ceva cu omul, de-l rupe cu amenda cât o decontare la Takata, cu bonuri de masă cu tot

și nu trebuie să fii trecut de nivelul II de alfabetizare ca să-ți dai seama de asta.
Cu OMUL în general… are ceva agentul de poliție locală, frate… că-l cheamă Korponai, că-l cheamă altcumva… că are câine sau n-are… că are trei din care unul latră… ce contează? Dăm amenzi d-ampulea ca să facem norma și poate sare și domnul de la Petrom (sau de unde) cu ceva la cap.

Dacă la capitolul „gramatică”, textul e de nota 5 (cu un punct pentru „strădanie”) – din punct de vedere juridic e de 1!

Art. 71 lit.b la care se face referire in procesul-verbal, cu raportare la faptele care Constituie contravenții îl explicăm după cum urmează, cu redarea explicită a tuturor articolelor din HCLM la care se face trimitere. Asta numai ca să fie clar pentru toți cum interpretează „organul” orice text de lege:

Art. 71 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

(a) nerespectarea prevederilor art. 5 (Pentru îndeplinirea prevederilor art. 4, deţinătorii de câini vor completa formularul prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament pentru fiecare montă/fătare) şi art. 6 (Deţinătorii de animale de companie cu domiciliul în municipiul Arad au obligaţia să asigure: (a) prezentarea pentru luarea în evidenţă a animalului în registrul unic întreţinut de Serviciul Edilitar al Primăriei Municipiului Arad; (b) identificarea animalelor prin implantarea cipurilor conforme cu standardul ISO 11784 sau cu anexa A la standardul ISO 11785 şi recunoscut de Federaţia Chinologică Internaţională, iar în Municipiul Arad,  de către Asociaţia Chinologică Română Arad;  (c) obţinerea carnetului de sănătate veterinar în care vor fi înscrise: (d) codul de identificare al cipului menţionat la litera (b); (e) specia, rasa, semnalmentele, data naşterii şi sexul animalului; f) numele şi adresa proprietarului, în cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea şi adresa sediului firmei/instituţiei, însoţite de numele şi adresa persoanei responsabile pentru animal, în cazul persoanelor juridice;) cu amendă de la 500 la 1000 lei;

(b) nerespectarea prevederilor art. 17 (Este interzis tuturor persoanelor fizice deţinătoare de animale sau nu: (a) să inducă stare de agitaţie animalelor cu sau fără stăpân prin lovirea/ameninţarea acestora sau manifestarea oricărui gen de comportament agresiv ce poate determina reacţii de autoapărare din partea animalelor; (b) să manifeste comportamentele descrise la lit. (a) faţă de însoţitorul animalului în prezenţa acestuia; (c) să refuze luarea unor măsuri pentru liniştirea propriului animal atunci când acesta se manifestă agresiv faţă de alte animale), art. 18 (Incintele în care există câini de pază antrenaţi, în stare liberă, vor fi semnalizate obligatoriu de proprietarul/administratorul acestora cu un panou nedetaşabil cu dimensiunile de 15 × 25 cm, aplicat la fiecare intrare şi pe gardul care delimitează amplasamentul la intervale de 25 m, reprezentând un profil de cap de câine, însoţit de inscripţia „CÂINE PERICULOS”, ambele elemente reprezentate în relief, de culoare neagră pe fond alb.), art. 20 (Tranzitarea spaţiului public de către animalele care pot fi încadrate în categoria celor definite la art. 2, lit. (a), (b) sau (c) se va face doar sub supravegherea stăpânului sau a unei persoane responsabile, capabile să controleze comportamentul animalului.), art. 21(Animalele care tranzitează spaţiile publice vor purta echipamente restrictive, proporţionale cu talia, forţa fizică, gradul de agresivitate şi armele biologice naturale ale animalului, pentru a evita accidentele şi provocarea de suferinţe inutile animalelor.), art. 23 (Pentru a preveni montele nedorite,  stăpânii animalelor, în special cele menţionate la art. 22, vor efectua demersurile necesare pentru sterilizarea acestora sau izolarea animalului în perioadele fertile ale ciclului de viaţă.), art. 30 (Pentru menţinerea curăţeniei pe domeniul public,  însoţitorii animalelor de companie plimbate pe aleile dintre blocuri, faleza Mureşului sau în parcuri,  vor purta cu ei: (a)  o pungă de hârtie pentru a ridica dejecţiile solide ale animalului şi (b) un recipient de 1 l plin cu apă curată, cu ajutorul căreia vor spăla urmele de dejecţii sau de urină lăsate de animal), respectiv ale art. 31(Sunt interzise următoarele activităţi:), lit. (a) (lăsarea animalelor să urineze pe arborii tineri, arbuşti, aranjamente florale;), (c) (hrănirea sau adăparea animalelor pe domeniul public dacă acest lucru produce disconfort populaţiei;) şi (d) (amenajarea de adăposturi improvizate pe domeniul public sau privat cu ieşire pe domeniul public cu excepţia hrănitoarelor pentru păsări sălbatice;) cu amendă de la 700 la 1800 lei;

(c) nerespectarea prevederilor art. 25 (Fără a aduce atingere prevederilor art. 21,  însoţitorii câinilor plimbaţi pe domeniul public vor îndeplini cumulativ următoarele obligaţii: (a) câinii cu masa mai mare de 15 kg vor purta obligatoriu zgardă, lesă şi botniţă  când sunt plimbaţi pe domeniul public; (b) câinii care au muşcătura suficient de puternică încât să poată provoca răni periculoase vor purta o botniţă potrivită rasei şi vârstei animalului ori de câte ori sunt conduşi în spaţii publice sau private cu acces public unde pot intra în contact cu persoane/animale străine, stăpânii câinilor fiind obligaţi să-şi obişnuiască animalul cu purtarea acesteia) şi ale art. 27 (Este interzis accesul câinilor în târguri/oboare/pieţe, localuri publice, locuri de joacă pentru copii, cimitire, ştranduri, stadioane sau magazine, cu excepţia magazinelor de profil chinologic, precum şi în orice spaţiu unde este figurat un semn care interzice accesul câinilor sau altor animale de companie) cu amendă de la 1000 la 2000 lei;

(d) nerespectarea prevederilor art. 31 (Sunt interzise următoarele activităţi:), lit. (b) (păscutul animalelor pe spaţiile verzi), (e) (deranjarea liniştii în zonele destinate relaxării şi în orele de noapte;) şi (f) (tranzitarea spaţiului public de către animalele de tracţiune, animalele crescute în interes economic sau animale exotice în afara traseelor special desemnate şi a zonelor stabilite pentru organizarea de evenimente;), respectiv ale art. 50 (Toate persoanele care adoptă animale vor accepta să răspundă în continuare apelurilor venite din partea personalului menţionat la art. 34 pentru urmărirea stării animalului şi vor înştiinţa personalul Serviciului Edilitar al Primăriei Municipiului Arad,  în cazul înstrăinării acestora, conform prevederilor art. 4) cu amendă de la 1500 la 2000 lei;

 

AICI POȚI DESCĂRCA H O T Ă R Â R E A nr.208 din 25 iulie 2011
pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariţiei şi proliferării
animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Arad

 

 

Radu Pandelea, 22 martie 2019 10:45

latratamenda-1amenda