ȘTIRI

Un nou proiect Erasmus+ la Liceul Tehnologic ,,Regele Mihai I”din Săvârșin: 56 de elevi din clasa a XI-a beneficiază de o instruire în Portugalia

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Un nou proiect Erasmus+ la Liceul Tehnologic ,,Regele Mihai I”din Săvârșin

În perioada 2019 – 2021 Liceul Tehnologic ,,Regele Mihai I” Săvârșin va implementa proiectul Erasmus+ de mobilitate KA1-VET ,,Formare profesională prin mobilitate europeană”. Proiectul este cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 

Beneficiarii proiectului vor fi 56 de elevi din clasa a XI-a, de la calificările profesionale tehnician ecolog și protecția calității mediului, respectiv tehnician zootehnist de la Liceul Tehnologic „Regele Mihai I” din Săvârşin

Scopul proiectului este creșterea calității formării profesionale a elevilor din clasa a XI-a prin participarea la stagii de instruire practică cu durata de 3 săptămâni în companii europene de profil din Barcelos, Portugalia.

Obiectivele specifice ale proiectului KA102-VET ,,Formare profesională prin mobilitate europeană” sunt: dezvoltarea competențelor profesionale practice, îmbunătățirea competențelor lingvistice, personale și culturale ale elevilor participanți și dezvoltarea de parteneriate cu instituții de formare profesională și companii din țara parteneră.

Implementarea acestui proiect de către Liceul Tehnologic ,,Regele Mihai I”din Săvârșin va determina atât îmbunătățirea calității și atractivității procesului instructiv-educativ pentru alinierea pregătirii profesionale a elevilor la standarde europene, cât și facilitarea inserției profesionale a viitorilor absolvenți pe piața muncii locale și europene.

Critic Arad, 12 octombrie 2019 9:11