CAMPANII

USR Arad a avut o contribuție la destructurarea MAFIEI LEMNULUI din Zona Sebiș – Moneasa: deputatul Sergiu Vlad le-a scris miniștrilor de resort

 

Insistențele USR Arad lovesc în mafia lemnului

Începând de marți, mai bine de 25 de persoane din zona Sebiș – Moneasa (transportatori, brigadieri silvici, pădurari) au fost duse la audieri pentru afaceri ilegale cu lemne, cu prejudicii semnificative, după ce vreme de aproape doi ani, USR Arad a atacat prin deputatul Sergiu Vlad afacerile ilegale cu lemne.

Nu mai puțin de 7 au fost luările sale de cuvânt în Parlament și interpelările adresate miniștrilor prin care a arătat care sunt problemele și cum funcționează mafia lemnului.În același timp au fost sesizate autoritățile competente, fiind explicat modul în care este fraudat statul prin neplata impozitelor și este încălcată legislația forestieră.

Concret, vorbim de sute de transporturi de lemne, efectuate de persoane fizice, care nu și-au declarat și fiscalizat această activitate. În sesizările trimise, s-a explicat cum pot fi identificate aceste activități, pe baza avizelor emise de cei care pun în vânzare masa lemnoasă, fără ca apoi să mai fie emise facturi și chitanțe de cărăuși. Mai mult, majoritatea lor nici nu dețin forme legale pentru a presta activitate de transport.

Sergiu Vlad, deputat USR Arad: „Mă bucur că insistențele mele au dat roade, iar cei care au încercat să fenteze legea sunt în sfârșit luați la întrebări. Asta, deoarece pagubele sunt suportate de noi toți, cei care contribuim la buget. Sunt firme cinstitecare depun mari eforturi pentru a face față concurenței neloiale a celor care nu plătesc taxe.
În același timp, mafia lemnului profită de proprietarii lipsiți de mijloacele necesare pentru administrarea pădurilor deținute de bătrâni, de persoane plecate din localitate. Am înțeles că investigația va merge mai departe la  furnizorii de material lemnos, în speță primăriile și composesoratele care administrează suprafețe împădurite.”

***

Parlamentul României / Camera Deputaților
Grup parlamentar al Uniunii Salvați România

ÎNTREBARE

Adresată: Ministerului Finanțelor Publice, Domnului Ministru Ionuț Mișa;
Ministerului Apelor și Pădurilor, Doamnei Ministru Doina Pană;

De către: Sergiu-Cosmin Vlad, Deputat USR, Circumscripția electorală nr. 02 – Arad

Obiectul întrebării: Gestiunea composesoratelor silvice și exploatarea masei lemnoase aflată în proprietatea acestora

Stimate doamnă/domn ministru,

Mai mulți cetățeni ai comunei Dezna, sat Slatina de Criș, membri ai Asociației Composesorale de Producție Izoi, cu sediul în Slatina de Criș, nr. 27, comuna Dezna, județ Arad, au adresat cabinetului parlamentar deputat Sergiu Cosmin Vlad o sesizare prin care au atras atenția asupra următoarelor aspecte:

– în calitate de membri ai composesoratului mai sus menționat, al cărui scop este exploatarea la comun a fondului forestier deținut de composesori, sătenii ar trebui să beneficieze de dividende

în bani, iar în realitate unii membri primesc doar produse în natură – brânză, pește, iezi;

– la solicitarea membrilor composesori, adresată conducerii Composesoratului, să prezinte situațiile financiare și modul de gestionare a banilor rezultați din vânzarea masei lemnoase, aceștia s-au lovit de un refuz sistematic;

– exploatarea masei lemnoase a composesoratului de către Ocolul Silvic Privat Codrii Zărandului – OSPCZ SRL, cu sediul în Sebiș, str. Romana, nr. 4, jud. Arad, CUI 18786157, ridică numeroase semne de întrebare, privitoare la deținerea autorizației de exploatare a masei lemnoase din pădurea Asociației Composesorale de Producție Izoi, din Slatina de Criș, privitoare la modul de inventariere a arborilor propuși spre tăiere, a respectării tratamentului și regimului silvic;

– transportul masei lemnoase exploatate se face cu mijloace de transport și de către persoane care nu îndeplinesc formele legale pentru a presta asemenea activități, evitând plata oricăror taxe și impozite către buget. Aceștia sunt foarte ușor de identificat și de controlat, ei fiind menționați în avizul întocmit de ocolul silvic în cauză. Având în vedere cele sesizate mai sus și estimând că ele nu reprezintă o excepție, ci mai degrabă regula, vă rog să îmi răspundeți dacă aveți în vedere demararea, prin intermediul instituțiilor din subordinea ministerelor pe care le conduceți, a unor controale la nivel național, a căror tematică să abordeze:

– gestiunea internă și evidența financiar-contabilă a composesoratelor și a tuturor celor care participă la exploatarea masei lemnoase din proprietatea composesorilor, inclusiv a transportatorilor;

– modul în care au fost respectate prevederile legale privind alegerea organelor de conducere și de control a composesoratelor, precum și legalitate deciziilor luate în Adunările Generale ale composesoratelor, sub aspectul declarării acestora la Judecătoriile teritoriale pentru înscrierea în registrul special.

De asemenea, vă rog să îmi răspundeți dacă aveți în vederea inițierea unor modificări legislative care să aibă în vedere:

– obligarea ca în termen de maxim 6 luni să se facă identificarea clară a membrilor care alcătuiesc composesoratele, precum și a structurilor de conducere și de control a acestora, cu respectarea prevederilor legale;

– acceptarea unor prestatori pentru servicii legate de exploatarea masei lemnoase (inclusiv transport) să fie condiționată de verificarea prealabilă a îndeplinirii cerințelor legale privitoare la licențiere și la fiscalizare.

Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis la adresele:

– e-mail [email protected];

– poștă: Cabinet parlamentar deputat Sergiu Vlad, strada Dimitrie Bolintineanu, nr 5, etaj 4, Arad.

Cu deosebită considerație,

Sergiu Vlad

Deputat USR

Critic Arad, 18 octombrie 2018 10:14

Sergiu-Vlad-CDep1Mafie-lemn

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/criticar/public_html/wp-includes/functions.php on line 3783