sâmbătă, aprilie 1, 2023

[ACTUALIZARE 7] Sentințele definitive date de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul „VLAI & BEȚIVII” par o glumă MAGISTRALĂ la adresa ACUZAȚIILOR ADUSE de procurori!

 

Brănişcan Adrian Ioan, Groza Diana Gabriela, Vlai Adelin George, Burchiu Nicoleta şi Vlai Florin Gabriel, inculpați în dosarul „Salvați bețivii prinși la volan” și-au primit sentința definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție, data pronunțării și publicării acesteia pe site-ul oficial fiind 15 aprilie, 2019 – 21 iunie, 2017, fiind cea a reținerii și arestării.

Detalii soluţie:

Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara şi inculpaţii Vlai Adelin George şi Brănişcan Adrian Ioan împotriva sentinţei penale nr. 438 din data de 3 iulie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia Penală, în dosarul nr. 865/59/2017. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând:

Reţine în favoarea inculpatului Vlai Adelin George dispoziţiile art.19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor. Condamnă pe inculpatul Vlai Adelin George, …, la pedeapsa de: -1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă în formă continuată (3 acte materiale), prevăzută de art. 291 alin.(l) din Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(l) din Codul penal, a art. 19 din Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor şi a art. 396 alin.10 din Codul de procedură penală În baza art.67 alin.1 din Codul penal, interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b, g şi k din Codul penal: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita profesia de avocat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pedeapsă ce se va executa în condiţiile prevăzute de art.68 alin.1 lit. b din Codul penal. În baza art.65 alin.1 din Codul penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a, b, g şi k din Codul penal. Menţine dispoziţiile privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. Menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa procurorului din data de 05.07.2017 asupra sumei de 14.500 lei, aparţinând inculpatului Vlai Adelin George. Înlătură din sentinţa penală atacată dispoziţia de restituire a sumei de 2300 euro Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sumă primită de inculpatul Vlai Adelin George. (…)

În baza art. 38 alin.1, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal, aplică inculpatului Brănişcan Adrian Ioan pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 1 an închisoare stabilită pentru infracţiunea prevăzută de art.336 alin.1 din Codul penal, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare. În baza art. 45 alin.1 și alin.5 din Codul penal, aplică inculpatului Brănişcan Adrian Ioan, alături de pedeapsa principală de 1 an și 9 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b din Codul penal respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b din Codul penal. Menţine dispoziţiile privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.404 alin.2 din Codul de procedură penală, cu referire la art.93 alin. 3 din Codul penal, stabilește ca inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare la una dintre următoarele entități: Consiliul Local al Oraşului Lipova sau Primăria Municipiului Arad (…)

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare şi pedepsele complementară şi accesorie a interzicerii exercitării drepturilor aplicată inculpatei Groza Diana Gabriela, în elementele lor componente, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art.65 alin.1 din Codul penal, interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie pedepsei de 2 ani închisoare stabilită pentru infracţiunea prevăzută de art. 292 alin.(l) din Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, exercitarea drepturilor prevăzute la art.66 alin.1 lit. a, b din Codul penal, respectiv: dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art. 38 alin.1, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal, aplică inculpatei Groza Diana Gabriela pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din pedeapsa de 1 an închisoare stabilită pentru infracţiunea prevăzută de art.336 alin.1 din Codul penal, urmând ca inculpata să execute în final pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 alin.1 și alin.5 din Codul penal, aplică inculpatei, alături de pedeapsa principală de 2 ani și 4 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b din Codul penal respectiv: dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b din Codul penal. Menţine dispoziţiile privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani . Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale atacate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpatele Groza Diana Gabriela şi Burchiu Nicoleta împotriva aceleiaşi sentinţe penale. În baza art. 275 alin. 2 și 4 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatele Groza Diana Gabriela şi Burchiu Nicoleta să plătească, fiecare, suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia (…)

Onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Brănişcan Adrian Ioan, Groza Diana Gabriela, Vlai Adelin George, Burchiu Nicoleta şi Vlai Florin Gabriel, în sumă de câte 320 lei, rămân în sarcina statului.

……………………………………………………

[ACTUALIZARE 6] (12 decembrie, 2017)

După ce a comis… aproape toate prostiile pe care poate să le facă un arestat – a condus beat, a refuzat să ofere informații anchetatorilor menite să-i reducă pedeapsa, a luat bătaie (nu din vina lui… dar, oricum, o prostie și asta) – avocatul Adelin George Vlai a reușit să convingă, totuși, instanța, că nu este un „criminal de rând”, astfel încât judecătorii au dat dovadă de umanitate (contra „onorabilei” sume de 50.000 de lei) și s-au pronunțat după cum urmează

Solutia pe scurt a Curții de Apel Timișoara, pronunțată ieri:

În temeiul art. 242 alin.11 Cod procedură penală, admite cererea inculpatului Vlai Adelin George, având ca obiect înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauţiune şi în consecinţă: În baza art. 242 alin.2 C.pr.pen raportat la art. 216 alin. 1 şi 2 C. proc.pen, dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv luată prin încheierea penală nr. 2/CP/25.X.2017 dată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Timişoara, rămasă definitivă, cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, privind pe inculpatul Vlai Adelin George, pe o durată de 60 zile, începând cu data de 11.12.2017 până în data de 8 februarie 2018 inclusiv. În baza art. 217 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 215 alin. 1 Cod proc.penală, pe timpul cât se află sub control judiciar pe cauţiune, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată instanţa de judecată, respectiv Curtea de Apel Timişoara, cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 217 alin. 1 rap. la art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar pe cauţiune, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice cu numiţii Vlai Florin Gabriel, Coiş Ştefan, Groza Diana Gabriela , Brănişcan Adrian Ioan şi Rohozneanu Marian c) să nu exercite profesia de avocat, respectiv să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta; d) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării; e) să nu conducă nici un fel de vehicule; f) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 217 alin. (9) Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, sau dacă există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, măsura controlului judiciar pe cauţiune se poate înlocui cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege, situaţie în care, prin hotărâre se va dispune şi confiscarea cauţiunii. În baza art. 215 alin. 4 şi art. 125 din Legea nr. 254/2013 supravegherea îndeplinirii obligaţiilor impuse inculpatului, se va realiza de către IPJ Arad – Biroul Supravegheri Judiciare. În baza art. 242 alin. 11 teza a II-a din Codul de proc.penală, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Vlai Adelin George de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 1/CP emis în baza încheierii penale nr. 2 din data de 25 oct. 2017, în dosarul nr. 865/59/2017/a6, de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Timişoara, rămasă definitivă prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză, precum şi punerea în executare a măsurii controlului judiciar pe cauţiune. Supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care-i revin pe durata controlului judiciar, se realizează de către IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare. Constată consemnarea cauţiunii în valoare de 50.000 lei, conform chitanţei nr. 6600387/1, la CEC BANK, aşa cum s-a dispus prin încheierea penală din data de 23.11.2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1162/ 06.12.2017, în dosar nr. 865/59/2017/a9 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În temeiul 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 11.12.2017.

Document: Încheiere finală (dezinvestire)  833/2017  11.12.2017

…………………………………………………………………

[ACTUALIZARE 5] (18 august) Judecătorii de la Înalta Curte au respins contestația DNA la măsura arestului la domiciliu decisă de Curtea de Apel în cazul avocatului Adelin Vlai

Joi, 17 august, s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție contestația DNA Timișoara la soluția Curții de Apel vizând plasarea avocatului Adelin George Vlai în arest la domiciliu. Cel judecat nu a fost prezent în sala de judecată – refuzând „cursa” din cauza temerilor că evenimentul căruia i-a fost protagonist (citește „victimă”) s-ar putea repeta.

Completul de la București a menținut soluția magistraților de la Curtea de Apel Timișoara, președintele de ședință atrăgând atenția procurorului DNA că „lucrurile trebuiau lămurite până la această dată” – așa încât Adelin Vlai se află, cel puțin fizic și temporal, în siguranță… la el acasă.

………………………………………………………………….

[ACTUALIZARE 4] (15 august, 2017) AREST LA DOMICILIU pentru avocatul Adelin Vlai – au decis magistrații Curții de Apel Timișoara. El va fi obligat să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere

În ședința de cameră de consiliu de ieri, Curtea de Apel Timișoara a stabilit ca avocatul arădean Adelin George Vlai să fie plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Decizia magistraților poate (sau nu) să aibă legătură cu recentul „episod de tortură” prin care a trecut inculpatul, rupt în bătaie în camera de tranzit a Penitenciarului Rahova. Cine a luat această măsură și de ce, e încă o întrebare conținută în dosarul deschis în acest sens.

Pe durata arestului la domiciliu inculpatul va fi obligat să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere (o „brățară”).

Solutia pe scurt – așa cum apare pe portalul oficial al Instanțelor de judecată: În temeiul art. 348 C.pr.pen., raportat la art. 207 alin. 5 C.pr.pen. la art. 242 alin. 2 C.pr.pen., raportat la art. 218 C.pr.pen., art. 219 C.pr.pen. şi art. 222 C.pr.pen., înlocuieşte măsura arestării preventive luată fa?ă de inculpatul VLAI ADELIN GEORGE, cu măsura preventivă prevăzută de art. 202 alin. 4 lit. d C.pr.pen., respectiv arestul la domiciliu, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Măsura arestului la domiciliu va fi executată efectiv de către inculpatul VLAI ADELIN GEORGE în judeţul Arad. În baza art. 221 alin. (1) Cod procedură penală inculpatul are obligaţia de a nu părăsi imobilul în care locuieşte fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza. În temeiul art. 221 alin. (2) lit. a) și b) Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice cu numiţii Vlai Florin Gabriel, Coiş Ştefan, Groza Diana Gabriela , Brănişcan Adrian Ioan şi Rohozneanu Marian. În temeiul art. 221 alin. (3) Cod procedură penală dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. În temeiul art. 221 alin. (4) Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. (5), (6), (7) Cod procedură penală referitoare la situaţiile în care poate părăsi imobilul în care locuieşte. În baza art. 125 din Legea nr. 254/2013 supravegherea îndeplinirii obligaţiilor impuse inculpatului se va realiza de către IPJ Arad – Biroul Supravegheri Judiciare. Dispune punerea în libertate a inculpatului Vlai Adelin George de sub puterea mandatului de arestare preventivă emis în baza încheierii penale nr. 675 din data de 28.06.2017 pronunţată în dosarul nr. 800/59/2017 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză și punerea în executare a măsurii arestului la domiciliu la rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunțată în ședința de cameră de consiliu, azi, 14.08.2017.

Soluția C.A.T. a fost atacată cu recurs de către D.N.A.

……………………………………………………………..

[ACTUALIZARE 3] (13 iunie, 2017) REȚEAUA VLAI – trimisă în judecată. Din „combinație” fac parte, pe lângă avocat și chimiștii de la Medicina Legală, un celebru personaj din Lipova și alți cunoscuți în mediile locale

COMUNICAT DNA

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 626/VIII/3 din 22 iunie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului VLAI ADELIN GEORGE, avocat în cadrul Baroului Mehedinți, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată și în stare de libertate, a inculpaților:

VLAI FLORIN GABRIEL, chimist în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Arad, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– fals intelectual în formă continuată,

– uz de fals în formă continuată,

– favorizare a făptuitorului în formă continuată,

BURCHIU  NICOLETA, chimist în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Arad, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– favorizare a făptuitorului,

– uz de fals,

– fals intelectual,

GROZA DIANA GABRIELA și BRĂNIȘCAN ADRIAN IOAN cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– cumpărare de influență,

– conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe,

ROHOZNEANU MARIAN, cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada februarie-iunie 2017, inculpatul Vlai Adelin George a pretins și primit de la inculpații Brănișcan Adrian Ioan, Groza Diana Gabriela și o altă persoană, toți cercetați pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sumele de 14.500 lei (9.000 lei și 5.500 lei) și 2.300 euro.

Banii respectivi au fost primiți de inculpat pentru a-și folosi influența reală ce o avea asupra fratelui său, Vlai Florin Gabriel, pentru ca acesta din urmă, chimist în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Arad, să emită buletine de analiză toxicologică favorabile persoanelor respective.

Concret, inculpatul Vlai Florin Gabriel a menționat, în fals, în documentele respective valori ale alcoolemiei situate sub 0,80 g/l alcool pur în sânge, aspect care ar fi atras răspunderea persoanelor respective doar din punct de vedere contravențional.

În aceeași manieră a procedat și inculpata Burchiu Nicoleta, în total cei doi chimiști emițând buletine de analiză toxicologică, false, pentru 4 persoane: inculpații Groza Diana Gabriela, Brănișcan Adrian Ioan, Rohozneanu Marian și o altă persoană.

Prin această conduită, inculpații Vlai Florin Gabriel și Burchiu Nicoleta au oferit ajutor celor patru persoane în scopul îngreunării sau împiedicării tragerii acestora la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 14.500 lei, aflată în contul unei unități bancare, consemnată de inculpat pe seama și la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Timișoara, cu propunere de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

…………………………………………………………..

[ACTUALIZARE 2] (23 iunie, 2017) Cazul „CORUPȚIE LA MEDICINA LEGALĂ” are și o parte HAIOASĂ…

Procurorul Bogdan Sergiu CHIŞ, proaspăt numit (din decembrie, 2016) procuror la DNA, venit de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, este cel care a instrumentat dosarul fraților Adelin și Florin Vlai (avocatul din Ineu Eugen Sârb este, de asemenea, suspect în cauză) – iar în opinia… inclusiv a avocaților acuzaților, a făcut-o profesionist spre impecabil.

Avocatul Adelin Vlai a fost „călcat” alaltăieri de anchetatori ca punct culminant al unei anchete începută de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad în luna martie a acestui an, când s-au semnat peste 20 de autorizări judecătorești de interceptare a telefoanelor suspecților. Există mai multe fapte susceptibile de corupție documentate de organele de anchetă (îndeosebi raportate la falsificarea rezultatelor probelor biologice pe care conducătorii auto prinși cu alcolemie peste marja legală le-au dat spre analiză la Medicina Legală)  – dar judecătorii au reținut că doar trei sunt de trimis în instanță – așa încât chimistului Florin Vlai i-au dat drumul după o audiere simplă, iar avocatul Eugen Sârb nici nu a fost inculpat.

Ceea ce au CERT procurorii este o lucrare cu martor și lucrători sub acoperire, care i-au făcut o „o regie după un scenariu” bine pus la punct – respectiv un „acoperit” și-a înscenat o tamponare, după ce a consumat alcool… un „martor” a sunat la 112, au venit „polițiștii care trebuie” etc… Față de acest fapt, „acoperitul” are și el dosar, pentru cumpărare de influență – oferind în jur de 5000 de euro pentru ca (pseudo)fapta sa… „să nu fie pedepsită”.

Pentru avocatul Adelin-George Vlai, judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara au stabilit măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, deși DNA a cerut arestare cu încarcerare.

Despre descinderea procurorilor însoțiți de jandarmi în casa avocatului Adelin Vlai din Vladimirescu și la biroul său de pe Milea s-ar putea turna o comedie fabuloasă – avocatul fiind „rupt” de beat încă de la momentul zero al apariției oameilor legii. Percheziția, care trebuia să dureze vreo oră, a întârziat multe altele… pentru că Adelin nu doar că nu se putea ține pe picioare, dar a continuat să bea câtă vreme polițiștii și jandarmii îi percheziționau casa. La un moment dat, acesta a reușit să scape de sub ochii acestora și a zbughit-o în beci, unde și-a tras o dușcă chiar din butoiul de țuică.
A fost un spectacol total…. „citește” fotografia principală!

Prima instanță – Curtea de Apel Timișoara – i-a stabilit lui Adelin Vlai măsura arestului la domiciliu, dar, urmare a recursului întocmit de DNA, Înalta Curte a decis plasarea sa în arestul Poliției, unde se află actualmente.

………………………………………………………………….

[ACTUALIZARE 1] (22 iunie, 2017) Frații VLAI – propuși pentru arestare de DNA. Procurorii îi acuză de fals intelectual și uz de fals, iar în sarcina lor se rețin 3 fapte asociate CORUPȚIEI

[COMUNICAT DE PRESĂ DNA]

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 624/VIII/3 din 21 iunie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 21 iunie 2017, a inculpatului VLAI ADELIN GEORGE, avocat în cadrul Baroului Mehedinți, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată.

De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul VLAI FLORIN GABRIEL, chimist în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Arad, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– fals intelectual,

– uz de fals.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În cursul lunilor aprilie și iunie 2017, inculpatul Vlai Adelin George a pretins și primit de la trei persoane cercetate pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sumele de 14.500 lei (9.000 lei și 5.500 lei) și 2.300 euro.

Banii respectivi au fost primiți de inculpat pentru a-și folosi influența reală ce o avea asupra fratelui său, Vlai Florin Gabriel, pentru ca acesta din urmă, chimist în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Arad, să emită buletine de analiză toxicologică favorabile persoanelor respective.

Concret, suspectul Vlai Florin Gabriel a menționat în documentele respective valori ale alcoolemiei situate sub 0,80 g/l alcool pur în sânge, aspect care ar fi atras răspunderea persoanelor respective doar din punct de vedere contravențional.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Celor două persoane li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 Cod de procedură penală, urmând ca inculpatul Vlai Adelin George să fie prezentat, la data de 22 iunie 2017, Curții de Apel Timișoara, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

……………………………………………………

[TITLUL INIȚIAL] (21 iunie, 2017) DNA a intrat cu jandarmii în Medicina Legală. Frații VLAI sunt suspectați că au falsificat probe biologice și au fost DUȘI LA AUDIERI

[COMUNICAT DE PRESĂ – DNA]

Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, comise în cursul lunii iunie 2017.

În cursul zilei de 21 iunie 2017, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 4 locații, situate în județul Arad, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

…………………………………………………

Din informațiile culese până la această oră, discutăm despre un angajat al acestei Serviciului de Medicină Legală, şi doi avocaţi, unul din Arad şi altul din Ineu. Numele acestora nu sunt deloc „oarecare” pentru arădeni: avocatul Adelin Vlai și despre chimistul Florin Vlai, frați, copiii fostului procuror George Vlai.
Ei sunt suspectați că ar fi falsificat, de-a lungul timpului, mai multe probe biologice pentru şoferi care ar fi condus sub influenţa alcoolului şi care astfel ar fi reuşit să scape de urmările penale.
Funcţionarul public ar fi colaborat cu cei doi avocaţi, la domiciliile cărora au avut loc percheizţii.

În paralel cu ancheta DNA, se desfășoară și o anchetă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

……………………………………………….

Articole asociate:

Avocatul Adelin Vlai a fost RUPT ÎN BĂTAIE și tâlhărit de 12 deținuți în camera de tranzit a Penitenciarului Rahova. Execuție la comanda procurorului sau, pur și simplu, o întâmplare ORIBILĂ? Plângere penală împotriva a doi ofițeri de la Penitenciarul Arad

[NEWS ALERT] Chimistul Florin Vlai „a spart eprubeta” și s-a vărsat TOATĂ REȚEAUA! Mai mulți polițiști de la RUTIERĂ și AUTOSTRĂZI sunt audiați într-un DOSAR-BOMBĂ

Articol asociat:

 

Ultimele Știri

Related news

2 COMENTARII

  1. Bine ca e acasa saracul Adelin. Asa a fost tratat de parca a fost cel mai mare pedofil si infractor din zona .

  2. Săracul Adelin zici Bubulino ?!?! Așa să-ți ajute Dumnezo ! Și lui la fel !

Comentariile sunt închise.