Front 9 - Administrație

[ACTUALIZARE] Deși a fost retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre, raportul de specialitate pe care a fost fundamentat este demontat, afirmație cu afirmație, de către Consiliile Profesorale a două dintre liceele vizate de desființare

 

[ACTUALIZARE] Chiar dacă proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile a liceelor arădene „executate” a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de vineri, raportul de specialitate pe care a fost fundamentat este demontat, afirmație cu afirmație, de către Consiliile Profesorale a două dintre liceele vizate de desființare și anume Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” ARAD

Proiectul de hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile (formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/28.04.2021, pentru modificarea Hotărârii nr. 8/21.01.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022) a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței CLM de vineri, 18 iunie. A fost retras pentru că existau șanse să nu fie votat de către consilierii locali ai USRPLUS și PSD (care au votat împotrivă și în ședința din 28 aprilie, la care, pe motive de „incompatibilitate”, un consilier USRPLUS și un consilier PSD au fost nevoiți să se abțină la vot fiind cadre didactice, dar care, de această dată ar fi putut vota), evitându-se astfel o situație jenantă pentru primarul Călin Bibarț și pentru PNL, cu „ISJ-ul galben” la pachet.

Reprezentanții liceelor vizate au avut intenția de a participa la ședința CLM în scopul de a-și susține cauza dar li s-a comunicat faptul că proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi. Cu toate acestea, obiecțiunile lor cu privire la precizările din Raportul de Specialitate întocmit la proiectul de hotărâre retras (vezi întreg raportul mai jos) rămân valabile. Despre conținutul raportului de specialitate și despre respingerea plângerii prealabile, Consiliile Profesorale ale liceelor implicate au aflat din presă, motiv pentru care ne-au transmis punctele lor de vedere pentru a fi publicate.

PUNCT DE VEDERE – LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU”:

Am vrea să aducem în atenția dvs. punctul de vedere al Consiliului Profesoral al unității noastre școlare, după analiza raportului de specialitate care fundamentează respingerea plângerii noastre. Am dori să punctăm următoarele aspecte:
1. Nu a fost respectat ORDINUL nr. 5.599 din 21 septembrie 2020 (pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare ) și se încearcă inducerea ideii că această metodologie a fost respectată
2. Conform calendarului metodologiei, era necesară o listă cu unitățile școlare propuse pentru reorganizare până la data de 31 august 2020, listă care trebuia transmisă la ARACIP.
3. Până la 2 octombrie 2020 (cel târziu) se putea propune o lista actualizată.
4. Până la 9 octombrie 2020 lista actualizată trebuia transmisă la ARACIP
5. Aceste liste nu au existat, nefiind școli propuse pentru reorganizare.

Prin urmare, considerăm că a fost propusă și votată corect Rețeaua școlară prin Hotărârea nr. 8 din 21 ianuarie 2021. Nu era necesară și nici legală modificarea Hotărârii 8/2021 prin Hotărârea 221 din 28 aprilie 2021.

Conform legii, Consiliul Local are dreptul să întocmească un nou proiect doar după o vizită ARACIP care să constate că unitățile propuse spre reorganizare pot funcționa în noile locații, respectând standardele de calitate și SPP-urile în vigoare. Prin Hotărârea 221 din 28 aprilie 2021 în fapt, se anulează personalitatea juridică, apoi se solicită vizita ARACIP, urmând să mai vedem… după un an ce se întâmplă…

Ne întrebăm cu toții, care este eficiența și economia realizată, din moment ce se păstrează locațiile existente ca sedii secundare?

În ultimii trei ani școlari, am găzduit clase de liceu și gimnaziu de la Colegiul Național „Preparandia- Dimitrie Țichindeal” Arad și de la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad, fără ca Primăria să aloce fonduri suplimentare pentru aceste clase, dar suntem acuzați că în ultimii trei ani școlari nu ne încadrăm în cheltuieli.

S-a menționat faptul că nu va avea de suferit corpul profesoral. Tocmai datorită incertitudinilor și a nesiguranței posturilor am pierdut deja 5 profesori titulari ai școlii care s-au transferat la alte unități de învățământ.

În ceea ce privește faptul că nu vom pierde efectivele de elevi, menționăm că, din discuțiile cu părinții elevilor noștri, aceștia sunt îngrijorați, luând în calcul transferul la alte unități școlare. Elevii noștri vor să învețe o meserie, să-și continue studiile la liceul seral și învățământ postliceal. Le-am creat laboratoare, ateliere și cabinete dotate după standardele în vigoare.

Suntem profund mâhniți de exprimările din raportul de specialitate care fundamentează respingerea plângerii noastre, care denotă o profundă necunoaștere a realităților noastre școlare:

1.Se afirmă în raport faptul că la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad sunt doar “6 clase la zi din cei 509 elevi”cei ce au întocmit raportul nu cunosc probabil că și clasele de profesională sunt “la zi”.
2.În continuare, se precizează că “pentru a-și asigura supraviețuirea, ambele licee au recurs la înființarea claselor de postliceală”prin urmare, suntem puși la zid pentru că am făcut eforturi considerabile pentru autorizarea și acreditarea acestor forme de învățământ perfect legale: seral și postliceal prin care absolvenții de școală profesionala își pot continua studiile, obținând nivelul 4 si 5 de calificare.
3.Un alt aspect care atrage atenția în Raportul de respingere a plângerii noastre este, citez: „nu este amintit niciun succes la Olimpiadele și concursurile pe meserii în cazul în care acestea ar exista.” dacă se dorea o informare corectă, am fi pus la dispoziția celor interesați liste și diplome obținute în fiecare an școlar la olimpiadele tehnice, fazele județene și naționale.

De asemenea, NU am fost consultați în privința acestei reorganizări, am fost puși în fața faptului împlinit. Era corect să fim informați în legătură cu intențiile de reorganizare, poate că am fi propus alte soluții într-adevăr benefice pentru comunitatea locală, pentru elevii noștri.

În concluzie, vă îndemnăm să aveți în vedere faptul că toți elevii au dreptul fundamental la educaţie, de aceea trebuie să le acordăm şanse egale la un învăţământ de calitate. Sistemul de educaţie românesc nu se adresează doar olimpicilor la disciplinele teoretice, ci tuturor elevilor, indiferent de mediul familial, zona din care provin, aptitudinile, talentele, capacităţile de învăţare.

***

PUNCT DE VEDERE al cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad cu privire la articolul „Primăria și ISJ Arad rămân neclintite în decizia desființării liceelor tehnice arădene…”

Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad a formulat o plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local Municipal Arad nr. 221 din data de 28 aprilie 2021, pentru modificarea Hotărârii nr. 8/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022, prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 221/28.04.2021, respectiv ART.I punctele 1 si 2 din Hotărâre.

În susținerea acestei plângeri, aducem următoarele clarificări:

1.In Raportul de specialitate al Primăriei Municipiului Arad se precizează că: „Prin adresa nr. 229/M/11.05.2021, în temeiul  prevederilor legale mai sus menționate și în termenul legal prevăzut la Art. 22 indice 1 alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până cel mai târziu la data de 31 august a fiecărui an şcolar, Inspectoratul Școlar Județean Arad a transmis către ARACIP, lista unităţilor pentru care se propune reorganizarea la nivelul Municipiului și Județului Arad,  pentru anul școlar viitor (2021-2022).”

Atragem atenția că data „31 august” din art. 22, la care se face referire, pentru reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021 – 2022, conform Calendarului operațiunilor desfășurate de Inspectoratele școlare cu privire la rețeaua școlară și proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 (conf. OMEC 5599/21.09.2020) este 31 august 2020.

Termenul „până la 31 august 2021” reprezintă termenul de depunere a listei unităților propuse pentru reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022 – 2023.

– Considerăm că nu au fost respectate termenele legale, stabilite prin OMEC 5599/21.09.2020. (atașam Calendarele la care se face referire).

2.In Raportul de specialitate al Primăriei Municipiului Arad se afirmă că „motivul principal este distribuirea concentrată și mai eficientă a resurselor disponibile și utilizarea unor spații care acum nu au nicio destinație, reabilitarea și asigurarea unor spații de învățământ și a unor dotări de infrastructură mai bune decât în prezent”.

Până la acest moment nu s-a făcut public nici un studiu privind reabilitarea și infrastructura noului sediu al liceului nou înființat. Nu înțelegem necesitatea reorganizării școlii noastre, deoarece clădirea școlii noastre a fost recent reabilitată (2017-2020), toate spațiile de învățământ sunt eficient utilizate, asigurând condiții optime pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ.

3.Referitor la criteriile avute în vedere pentru stabilirea unităților de învățământ propuse pentru reorganizare, conform art. 23, al. 3 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare, aprobată prin OMEC 5599/2020, considerăm că:

a) Calitatea educației furnizată de unitatea noastră școlară a fost analizată și evaluată în cadrul vizitei de evaluare externă periodică ARACIP din 10-11 oct. 2019, pe baza standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru asigurarea și evaluarea calității în învățământul preuniversitar. Prin Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 18/23.10.2019 calificativele acordate Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad sunt Bine (pentru 21 indicatori) și Foarte bine (pentru 22 indicatori), însumând 108 puncte. După această dată nu a fost realizată nici o altă evaluare privind calitatea actului educațional din instituția noastră, conform standardelor naționale la care se face referință în acest criteriu.

b) Cu privire la eficiența utilizării resurselor financiare, materiale și umane, s-au realizat economii la sfârşitul fiecărui an financiar. Precizam faptul că analizând execuția cheltuielilor în perioada 2018-2020, la titlul bunuri și servicii (art. 20.01 bunuri si servicii), Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad se încadrează în bugetul aprobat în perioada 2018-2020, așa cum reiese și din Raportul de specialitate al HCLM nr.221/2021.

c) Cu privire la încadrarea cheltuielilor unității de învățământ în fondurile alocate prin finanțarea de bază – 1. unitatea noastră s-a încadrat în costul standard/elev în fiecare an, la cheltuieli de personal, realizând economii la sfârşitul fiecărui an financiar (confirmat și de Raportul de specialitate al Direcției economice a Primăriei Municipiului Arad nr. 32373/22.04.2021) și 2. unitatea noastră s-a încadrat în fiecare an în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice aprobate de către ISJ Arad.

d) Cu privire la respectarea prevederilor art. 19 din Legea educației nr. 1/2011 și completările ulterioare, privind efectivele de elevi, conform SC0, efectivele de elevi sunt:

-pentru anul școlar 2018-2019 551 elevi/21 clase

-pentru anul școlar 2019-2020 572 elevi/20 clase

-pentru anul școlar 2020-2021 607 elevi/21 clase

Precizăm că toate clasele funcţionează în anul școlar curent cu un număr de elevi peste efectivul minim, majoritatea fiind cu un efectiv maxim de elevi.

4) În ceea ce privește rezultatele la olimpiadele școlare evidențiate în „Propunerea de respingere a plângerii prealabile”, menționăm că în ultimii 2 ani toate competițiile școlare, inclusiv olimpiadele au fost anulate prin ordin al Ministrului Educației (OMEC Nr. 4.304 din 21.05.2020 pentru anularea competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale, a activităților educative naționale, regionale și interjudețene și a competițiilor sportive școlare internaționale, naționale și regionale, organizate în anul școlar 2019-2020, la care participă elevii români și OMEC nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020 pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare).

În aceste condiții, elevii nu au avut posibilitatea să participe și să obțină rezultate la concursurile și olimpiadele școlare în ultimii 2 ani școlari.

Referitor la Olimpiadele şi concursurile pe meserii din anii anteriori, rezultatele elevilor noștri sunt afișate pe site-ul școlii. Amintim câteva dintre performanțele elevilor noștri:

– la Concursul la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional – Mecanic auto: în 2020 etapa județeană Tănăsie Cristian Viorel – Premiul I, calificat la etapa națională (etapa națională a fost anulată prin OMEC Nr. 4.304); în 2019 faza județeană Petruse Vlad – Premiul I, calificat la etapa națională, Horga Bogdan Daniel – Premiul III; în 2018, etapa județeană Pop Eugen Sebastian Premiul III, Cionca Ioan Sergiu – Mențiune.

– la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii: în 2019 – Cionca Ioan Sergiu – Premiul III; etapa județeană în 2018, etapa județeană Bota Darius – Premiul II, Mititelu Mădălin – Premiul III.

– La concursurile și olimpiadele de la disciplinele de cultură generală elevii noștri au obținut premii la Tehnologia informației, Limba engleză, Istorie virtuală, Religie, șa.

5) Referitor la proiectele ERASMUS+ şi ROSE, menționăm că granturile cu fonduri nerambursabile sunt obținute în urma unor concursuri de candidaturi în cadrul cărora competiția este foarte strânsă. Doar candidaturile bine argumentate sunt declarate eligibile și ulterior finanțate.

Obiectivele programelor de tipul ERASMUS+ au un spectru larg, fiind orientate spre transformarea și pregătirea beneficiarilor pentru tranziția spre piața muncii. Erasmus+ sprijină participanții în dezvoltarea lor personală și profesională. Educația și formarea de bună calitate, favorabile incluziunii, precum și învățarea informală și nonformală conferă tinerilor și participanților de toate vârstele calificările și competențele necesare pentru participarea lor semnificativă la societatea democratică, pentru înțelegerea interculturală și pentru tranziția de succes pe piața muncii.

Numărul mare de proiecte în care implicăm elevii demonstrează munca susținută a profesorilor în interesul elevilor.

Impactul și rezultatele proiectelor derulate nu se axează pe participarea ulterioară la concursuri de meserii sau la alte tipuri de competiții interșcolare cu obiective mult mai limitate.

6) Ne-am realizat în fiecare an Planul de școlarizare aprobat de către Inspectoratul Școlar și Ministerul Educației. Legislația în vigoare permite școlarizarea elevilor, la orice formă de învățământ, indiferent de media la Examenul de Evaluare Națională. În aceste condiții, considerăm că este mai importantă cuprinderea într-o formă de învățământ a acestor elevi, chiar dacă performanțele nu vor fi cele așteptate la finalizarea studiilor. Școala se preocupă de școlarizarea acestor elevi, predispuși la abandon școlar.

7.Referitor la ponderea claselor de seral (10 clase de seral din totalul de 21 clase), precizăm faptul că majoritatea elevilor de la învățământul profesional își continuă studiile la seral, școala noastră dându-le posibilitatea să finalizeze studiile liceale. Numărul de clase de seral este justificat de solicitările elevilor și dorința lor de a dobândi sau a-și crește nivelul de calificare.

Strategia Națională de învățare pe tot parcursul vieții oferă tuturor persoanelor, pe toată durata vieții posibilitatea să participe activ la învățare, drept de care beneficiază și elevii de la seral.

8.Referitor la înființarea școlii postliceale în scopul „supraviețuirii”, precizăm că în anul înființării Școlii postliceale (anul 2006), școala avea peste 1100 de elevi, repartizați în 40 de clase, învățământ liceal (formele de învățământ zi, seral și frecvență redusă), învățământ profesional (zi) și învățământ profesional – învățământ special integrat în învățământul de masă. La acest efectiv, nu se poate pune problema supraviețuirii!

Absolvenții învățământului liceal, cu sau fără examen de Bacalaureat pot continua studiile în învățământul postliceal la școala noastră, dobândind, în urma Examenului de certificare a calificării profesionale nivelul 5 de calificare, cel mai înalt nivel din învățământul preuniversitar.

O analiză atentă a aspectelor prezentate, poate conduce la motivele pentru care suntem nemulțumiți de Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad de reorganizare a Rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022, prin contopirea celor 3 licee.- precizează CONSILIUL PROFESORAL AL LICEULUI TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO „HENRI COANDĂ” ARAD

***

Inițiatorul proiectului de hotărâre retras de pe ordinea de zi, primăria Arad, a atins tangențial acest subiect într-un comunicat de presă, fără a justifica această decizie și s-a rezumat la o informare „seacă” și la grămadă cu alte teme ale ședinței și anume:

[COMUNICAT DE PRESĂ]

„În timp ce proiectul cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva HCLM nr. 221/2021, pentru modificarea Hotărârii nr. 8/2021 a CLM Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022 a fost retras de pe ordinea de zi, cel privind modificarea organigramei care se referă la transformarea unui post de consilier din cadrul Compartimentului Responsabil cu Problemele Romilor a fost adăugat și aprobat cu unanimitate de voturi.

Tot azi aleșii locali au fost de acord să dea în administrare către Centrul Municipal de Cultură Arad a Cinematografului Dacia. Urmează ca într-o ședință viitoare să fie supus votului regulamentul de funcționare al cinematografului, în prezent aflat în lucru. Fiind proprietate publică a municipiului Arad, cinematograful nu va putea fi dat gratuit decât instituțiilor publice, persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat recunoscute fiind de utilitate publică, dar cu plata utilităților. Cinematograful va fi, potrivit
legii consacrat difuzării de filme și în plan secundar se vor valorifica spațiile pentru utilizare de către instituțiile publice în vederea desfășurării unor activități preponderent culturale.

Pe ordinea de zi a ședinței de azi s-a aflat proiectul tehnic de alimentare cu energie electrică la stadionul UTA pentru obiectivul de investiții ”Racordare la Sistemul Energetic Național (SEN) a Stadionului UTA, situat în Arad, str. Frații Neumann nr.2”. Scopul acestei investiții este creșterea puterii instalate printr-un spor de putere de 571 de kw astfel încât puterea maximă absorbită să asigure necesarul tuturor receptoarelor electrice instalate în incinta stadionului. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general al municipiului Arad.

***

[TITLUL INIȚIAL](15 iunie 2021): Primăria și ISJ Arad rămân neclintite în decizia desființării liceelor tehnice arădene. În CLM, vineri, se respinge plângerea prealabilă formulată de consiliile profesorale a două dintre liceele afectate

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CLM de vineri, 18 iunie, se află proiectul de hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/28.04.2021, pentru modificarea Hotărârii nr. 8/21.01.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022.

După aprobarea în CLM ( în 28 aprilie – vezi articol asociat) a proiectului de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare care presupune DESFIINȚAREA unor școli, Consiliul Profesoral al  Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad și Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad au formulat plângere prealabilă împotriva hotărârii CLM, prin care solicită revocarea în parte ( art.I pct. 1 și 2) din HCLM nr. 221/28.04.2021 din următoarele considerente:

Vineri, 18 iunie, se va supune la vot proiectul de hotărâre prin care:

„Art. 1. Se respinge ca neîntemeiată plângerea prealabilă înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 42129/28.05.2021, formulată de către Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad
și Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad prin care se
solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/28.04.2021, respectiv
art. 1 punctele 1 și 2 din hotărâre, cu motivarea prezentată în raportul de specialitate comun al Direcției
Autorizare și Guvernanță Corporativă și al Direcției Economice nr. 45877/10.06.2021, motivare care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.”

proiect fundamentat pe Raportul de Specialitate întocmit și asumat de: Administrator Public, Bogdan Boca  / Director Executiv- Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă, Claudia Macra / Director Executiv- Direcția Economică, Claudia Grozavu / Şef  Serviciul Buget, Olimpia Stoica și Şef Serviciul Învățământ, Sănătate, Ioan Bătrȋn – cu următorul conținut:

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 45871/10.06.2021 a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad,

Obiect: Propunerea de respingere a plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/28.04.2021, pentru modificarea Hotărârii nr. 8/21.01.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022

Considerații juridice:

În baza prevederilor art. 61 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 5599/21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 și ale Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar.

Considerente tehnice, economice și generale:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/28.04.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 8/21.01.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad, s-a aprobat rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022.

Prin plângerea prealabilă înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 42129/28.05.2021 Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad și Consiliul Profesoral al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/28.04.2021, respectiv Art. 1 punctele 1 și 2 din Hotărâre.

Analizând plângerea prealabilă, s-au constatat următoarele:

2.Conform atribuțiilor pe care le are, administrația publică locală prin adresa nr. 32755/22.04.2021 transmite Inspectoratului Școlar Județean Arad proiectul de hotărâre de modificare privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2021-2022, în vederea emiterii avizului conform. Inspectoratul Școlar Județean Arad prin adresa nr. 885/23.04.2021 emite avizul conform înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr.33163/23.04.2021.

În urma emiterii avizului conform Consiliul Local al Municipiului Arad aprobă prin Hotărârea nr. 221 din 28 aprilie 2021 modificarea Hotărârii nr. 8/21.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022.

Motivul principal este distribuirea concentrată și mai eficientă a resurselor disponibile și utilizarea unor spații care acum nu au nicio destinație, reabilitarea și asigurarea unor spații de învățământ și a unor dotări de infrastructură mai bune decât în prezent.

3.Conform cu prevederile Art. 23 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul MEC nr. 5599/2020, cu modificările și completările ulterioare:

Reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se realizează cu respectarea prevederilor art. 22^1-22^4 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 31^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la iniţiativa entităţilor prevăzute la art. 22^1 alin. (3) lit. a),b),d), e) şi f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat acreditate, cu personalitate juridică.

Inspectoratele şcolare au obligaţia de a stabili, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul judeţean şi consiliile locale, unităţile de învăţământ propuse pentru reorganizare.

Lista acestor unităţi, însoţită de o notă de fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus, se transmite la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) de către inspectoratul şcolar.

 În vederea stabilirii unităţilor de învăţământ propuse pentru reorganizare, inspectoratele şcolare şi autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul judeţean şi consiliile locale, vor ţine seama de următoarele criterii:

a) calitatea educaţiei furnizate de unităţile de învăţământ preuniversitar corelată cu standardul naţional de acreditare/evaluare periodică, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şide evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vigoare;

b) eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

c) încadrarea cheltuielilor unităţii de învăţământ de stat în fondurile alocate pentru finanţarea de bază şi în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul şcolar;

d) respectarea prevederilor, cu modificările art. 19 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi completările ulterioare, privind efectivele de copii şi elevi ale acestor unităţi de învăţământ.

Finalizarea operaţiunilor specifice reorganizării se realizează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea ARACIP.

ARACIP, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate pentru componentele organizatorice ale unităţilor de învăţământ care intră în proces de reorganizare, propune ministrului educaţiei  ordinul privind unităţile de învăţământ rezultate în urma reorganizării.

În temeiul Art. 26 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, Inspectoratul Școlar Județean Arad a emis avizul conform, solicitat de Consiliul Local al Municipiul Arad  pentru aprobarea organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022.

Reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022 a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Local Arad  nr. 221/ 28 aprilie 2021  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a  a unităților de învățământ din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022, în conformitate cu:
– Art.61 alin 2 din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

– Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul MEC nr. 5599/2020, cu modificările și completările ulterioare și

-OMECTS nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare,  reorganizarea prin fuziune prin contopire a următoarelor unități de învățământ: Liceul Tehnologic ” Aurel Vlaicu” Arad cu Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad și cu Liceul Tehnologic de Transporturi Auto ” Henri Coandă ” Arad,  urmând a se înființa o nou unitate de învățământ cu personalitate juridică intitulată  Liceul Electromecanic de Construcții și Protecția Mediului Arad,  a respectat prevederile legale, inclusiv cele prevăzute la Art. 22^1-22^4 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Așadar, avizul ARACIP este necesar pentru finalizarea operaţiunilor specifice reorganizării  prin ordin al ministrului educaţiei  și nu pentru aprobarea prin hotărâre a consiliului local  a  organizării /reorganizării  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar.

Nu este clar în ce sens sunt „afectați” elevii celor 3 unități de învățământ, pentru că nu este formulat niciun argument în acest sens.

4.Au fost respectate articolele și alineatele din Legea 1/2011 Legea educației naționale, la care se face referire, din moment ce măsurile de reorganizare urmăresc, printre altele, eficientizarea și egalizarea de șanse în ceea ce privește accesul la educație de calitate.

5.Conform Notei la CALENDARUL operaţiunilor desfăşurate de inspectoratele şcolare/Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la reţeaua şcolară şi proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzut în Anexa la Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul MEC nr. 5.599 din 21 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare:

ARACIP poate realiza activităţile de evaluare externă în vederea reorganizării reţelei şcolare şi prin corespondenţă/modul online.

La solicitarea Ministerului Educaţiei  sau la solicitarea motivată a inspectoratelor şcolare, ARACIP poate efectua vizite privind reorganizarea unităţilor de învăţământ şi în afara acestei perioade.

Reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022 a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Local Arad  nr. 221/ 28 aprilie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a  unităților de învățământ din Municipiul Arad pentru anul școlar viitor, anul școlar 2021-2022, deci nu pentru anul școlar curent.

Prin adresa nr. 229/M/11.05.2021, în temeiul  prevederilor legale mai sus menționate și în termenul legal prevăzut la Art. 22 indice 1 alin. 6 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până cel mai târziu la data de 31 august a fiecărui an şcolar, Inspectoratul Școlar Județean Arad a transmis către ARACIP, lista unităţilor pentru care se propune reorganizarea la nivelul Municipiului și Județului Arad,  pentru anul școlar viitor ( 2021-2022).

6.Rezultatele la examenul de bacalaureat constituie doar un aspect al inițiativei de reorganizare, fără ca acesta să fie motivul principal.

Calificativele ARACIP de la vizitele de autorizare/acreditare nu sunt diminuate sau contestate în niciun fel prin măsurile de reorganizare.

Profilurile și specializările rămân neschimbate, noua unitate de învățământ însumând toate specializările existente acum în oferta de școlarizare a celor 3 unități liceale; noul plan de școlarizare este suma planurilor de școlarizare individuale.

Comasarea Liceului Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad cu Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad constituie un aspect distinct de fuziunea celor 3 licee, cele două măsuri de reorganizare nu au nicio legătură una cu alta.

Din cauza unei erori la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, a fost trecut același număr de elevi ca și  la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad pe anii școlari 2018-2019 și 2019-2020, dar aceasta nu schimbă, în mod esential datele problemei. Ceea ce este de ordinul evidenţelor, în conformitate cu datele SIIR la data de  28.05.2021, este faptul că ambele licee au situaţii asemănătoare:  doar 6 clase la zi cu 133 elevi ( din cei 509  elevi) la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu” Arad,  respectiv un singur rând de clase la zi cu  86 elevi (din cei  597 de elevi) la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Henri Coandă” Arad. Clasele de seral sunt, în schimb, în număr mult mai mare:10 clase de Seral la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, respectiv 11 la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad. Pentru a-şi asigura supravieţuirea, ambele licee au recurs la înfiinţarea claselor de postliceală -2 clase de anul I și 2 clase de anul II de studiu la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, respectiv 2 clase la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad.  Clasele de profesională sunt bine  reprezentate la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, aşa cum se cuvine unui liceu tehnologic, fost Grup Şcolar Industrial -11 clase, în timp ce la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad sunt, paradoxal,  doar 3 clase de profesională.

7.Numărul de elevi nu stă la baza deciziei de reorganizare și nici probabilitatea angajării absolvenților cu diplomă de absolvire și atestat. Numărul de elevi depinde de realizarea sau nerealizarea planului de școlarizare iar acest plan nu este modificat de reorganizare (sunt propuse, în continuare, exact aceleași clase care  s-au propus înainte de inițiativa de reorganizare).

Este adevărat  faptul că situaţia la Bacalaureat nu este singurul indice de estimare a calităţii  demersului educaţional în unitatea de învăţământ, deşi, în conformitate cu  ordinul invocat de dvs (Ordinul MEC Nr. 5599 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022,) acesta este considerat a fi un criteriu important care stă la baza propunerilor privind cifra de şcolarizare, conform art. 9  alin. (1) Propunerile privind cifra de şcolarizare pentru clasa a IX-a, cu frecvenţă, zi, învăţământ liceal, pe nivelul/filiera/profilul/ specializarea/ calificarea profesională/ programul de studii, pentru care s-a obţinut prin ordin al ministrului autorizarea de funcţionare provizorie/ acreditarea, se vor face numai de către unităţile de învăţământ în care, în sesiunile cumulate din anul 2020 ale examenului de bacalaureat, nu s-a înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau în care acest examen a fost promovat de cel puţin un absolvent.)

Relevant ni se pare şi lipsa gradului de atractivitate al specializărilor din cele două unități de învățământ preuniversitar de stat, la repartizarea computerizată a elevilor, în urma Evaluării Naţionale.

În statisticile Ministerului Educaţiei, conform site-ului oficial http://static. admitere. edu.ro/situaţia repartiţiei computerizate a elevilor se prezintă în felul următor: la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad, ultima medie de admitere, în anul şcolar 2018, a fost de 3,30, în 2019 de 4,47, iar în 2020  de 5,25. La Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad,  în  2018- ultima medie a fost de 3,04, în 2019 de 2,41 şi în 2020 de 3,38.  Este de înţeles că elevii cu o prestaţie atât de modestă la examenul de Evaluare Naţională, repartizaţi la unităţile de învăţământ  mai sus menţionate, nu au cum să  facă performanţă  la examenul de  bacalaureat.

8.E adevărat că la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad, s-au facut investiții masive. Ultima donație și sponsorizare a fost făcută de către Asociația Economică Germano – Română DRW Arad, 2014-2016 care a constat în amenajări și dotări cabinete, laboratoare și ateliere necesare acreditării meseriilor: operator mașini cu comandă numerică, mecanic utilaje și instalații în industrie, sudor, electromecanic mașini și instalații industriale.

Solicitările agenților economici nu s-au putut îndeplini nici în anii școlari trecuți, decât parțial, pentru că au existat și până acum clase a IX -a propuse dar nerealizate.

Acreditările rămân valabile în continuare, pentru toate specializările oferite de fiecare din cele 3 licee

Da, într-adevăr este necesară vizita ARACIP de reorganizare a rețelei, vizită care nu urmărește (re)acreditarea vreunei specializări și care vizită nu are legătură cu vizitele periodice de monitorizare, autorizare sau acreditare; acordul școlilor, în acest caz, se referă doar la forma de organizare a acestei vizite nu și la acceptul sau refuzul primirii vizitelor.

Deocamdată nu se pune problema demontării și remontării utilajelor ; prin fuziunea celor 3 licee, rămân în administrarea lor toate clădirile și spațiile pe care le folosesc și acum, urmând să se stabilească de către consiliul de administrație (al unității noi) spațiile ce vor intra în reabilitare sau renovare și, ulterior, să se producă mutarea eventuală a unor utilaje.

Sunt menţionate doar participarea la proiectele Erasmus + şi Rose, proiecte nerambursabile, în care sunt incluse multe unităţi de învăţământ, din ţară, dar nu este amintit niciun succes la Olimpiadele şi concursurile pe meserii, în cazul în care acestea ar exista.

9.Consiliul Local al Municipiului Arad în calitate de autoritate deliberativă precum și ordonatorul principal de credite, repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.

Precizam faptul că analizând execuția cheltuielilor în perioada 2018-2020, la titlul bunuri și servicii (art.20.01 bunuri si servicii), la unitățile de învățământ pentru care s-a aprobat fuzionare, constatăm că:

-Pentru Liceul Tehnic “Aurel Vlaicu” Arad, din bugetul local au fost alocate în completarea costului standard, următoarele sume: 104,71 mii lei în anul 2018, 54,76 mii lei în anul 2019, 15,40 mii lei în anul 2020;

-Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad se încadrează în costul standard/elev, cu valoarea cheltuielilor efectuate în perioada 2018-2020, așa cum am menționat și în raprortul de specialitate aferent HCLM nr.221/2021.

Numărul de elevi este aproximativ același, fluctuațiile nu sunt semnificative.

Cadrele didactice vor beneficia de aceleași drepturi în ceea ce privește mișcarea lor (transferuri, completări de catedră, detașări etc) iar numărul posturilor sau al normelolr didactice poate fi afectat doar de nerealizarea planurilor de școlarizare, ceea ce s-ar întâmpla oricum, indiferent de reorganizare sau nu, având în vedere că planul de școlarizare al noii unități de învățământ este suma  planurilor de școlarizare individuale ale celor 3 licee.

Eventualele confuzii vor fi eliminate prin comunicarea atentă și corectă a informațiilor spre public, așa cum, spre exemplu, apar acestea în Broșura de admitere în clasa  IX-a de liceu și învățământ profesional (vezi www.isjarad.ro) unde se fac precizări foarte clare despre locațiile acestor 3 licee și specializările pe care le oferă ; prin propagarea de către cele 3 licee a „pericolului de confuzie” se face un contraserviciu realizării planurilor de școlarizare, crescând  riscul nerealizării în baza unor informații false sau eronate.

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad școlarizează în specializarea tehnician mecatronist (liceu) sau mecanic auto (la  nivel de învățământ profesional) iar sintagma „transport” apare doar la denumirea specializării la clasa a XI-a seral și la nivelul de învățământ postliceal ; specializările oferite nu sunt unice în județ; cu toate acestea, se poate schimba „orientarea în domeniul transporturilor” (dacă este vorba de denumirea noii unități liceale….).

10.Nu se prezintă niciun argument în favoarea afirmației enunțate.

Având în vedere faptul că ambele licee au o specializare comună la filiera tehnologică – Mecanică şi o calificare comună la învăţământul professional – cea de mecanic auto, credem că o posibilă fuzionare a celor două instituţii era, oricum, recomandată.

Luând în considerare cele de mai sus, PROPUNEM

 Respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/28.04.2021, pentru modificarea Hotărârii nr. 8/21.01.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022.

 

 

 

 

 

Articole asociate:

Struțo-cămila (ARĂDEANO-COREEANĂ?!) propusă de Inspectoratul Școlar și agreată de Primărie generează REVOLTĂ. Se vrea un „Liceu electro-mecanic de transporturi-construcții și protecția mediului Arad”. A fost lansată o PETIȚIE pentru păstrarea locației Liceului „Aurel Vlaicu” și în CLM se va dezbate un proiect de hotărâre privind modificarea rețelei școlare

Soarta liceelor tehnice arădene a fost decisă în CLM și urmează DESFIINȚAREA. Vom avea struțo-cămila „Liceul Electromecanic de Construcții și Protecția Mediului Arad”

Decizii din pix ale ISJ Arad: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, cu laboratoare și ateliere cu tot, pe cale de-a fi „mutat” într-o clădire-internat pentru că „trebuie fluidizat traficul” în zona „Peda”

 

Sasha Romanov, 19 iunie 2021 10:43

P3p2p1isj_primarie987653421